Madelen

829 95 631 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 86 31 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Madelen er et medmenneske det går an å henvende seg til med små og store problemer, som man ønsker å finne svar på.
Av yrke har hun jobbet mange år i helsesektoren som sykepleier, men har alltid vært høysensitiv og klarsynt.
Nå ønsker Madelen å hjelpe deg med det du måtte ha på hjertet.


Velkommen til en fortrolig og god samtale.