Frøya

829 95 014 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 41 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Frøya er medium og sjaman. Med sitt sterke klarsyn og medfødte evner har hun i flere år har hjulpet sin familie, venner og bekjente med å gi veiledning, råd og hjelp i ulike situasjoner i livet og livsfaser.

Nå ønsker hun også å hjelpe deg i dine situasjoner i livet. Om du har spørsmål om kjærlighet, jobb eller andre omstendigheter i ditt liv, vil Frøya gi deg den styrken, veiledningen og rådene du trenger.


Frøya er av norsk og indianer ætt og har medfødte evner som er sterkt knyttet til universet og naturen.
Hun kanaliserer og bruker også tarotkort og runer, i tillegg til at hun får hjelp fra åndsvesener i universet.

Ønsker du veiledning med omsorg og kjærlighet, er Frøya rette person.
Hun er et godt og varmt menneske som bryr seg om og respekterer sine medmennesker fullt ut!