Camilla

829 95 328 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 28 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Camilla er en healingsterapeut og er meget dyktig til å hjelpe andre mennesker. Hun er en veileder og en hjelper, enten det gjelder som terapeut eller over telefon som spåerske.

Camilla bruker kortene som redskap. Mens hun stokker kortene spør hun universet om hjelp. Kontakt med en hjelper, engler eller en fra fortiden til den som ringer. Camilla er veldig følsom og intuitiv.


Camilla ble lært opp til å spå i kort i 15 års alderen av en indianerkvinne. Hun lærte at kortene var et redskap, og at når hun bruker de får hun den hjelpen hun trenger. Camilla kan også hjelpe mange gjennom healing. Hun sender lys og varme til alle som leser dette.


Camilla er på linjen fra kl 20.00, av og til formiddag - Litt lenger i helgene.