Einar

829 95 673 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 86 73 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Einar er en voksen mann med mange erfaringer i livet, noe som kommer godt med i denne jobben.


Hans sterke side er evnen til å sette seg inn i klientens situasjon og veilede vedkommende på best mulig måte. Ringer du Einar møter du en rolig og tålmodig mann med meget god evne til å lytte.

Om du har gått i samme spor over lengre tid, kan det være godt å snakke med Einar, han ser ting fra en annen synsvinkel, som kan føre deg videre i ny retning. Hos Einar får du oppriktige og ærlige svar.


Han bruker tarotkort, men dersom du ønsker det, kan han se uten hjelpemidler.


Einar har også erfaring med å finne bortkomne dyr.


Velkommen til fin samtale med Einar.