Oda

829 99 152 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 12 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Oda er seriøs og ærlig med lang erfaring. Gode tilbakemeldinger.


Tar imot alle typer spørsmål. Prøver å se deg, der du er og hjelpe deg videre.


Velkommen til samtale.