Inga Gaupe

Jeg er en jordnær livsveileder som har dedikert mesteparten av sitt liv til å lære Tarot. Bruker kortene som et verktøy for å analysere hendelser, personligheter, økonomi, jobbrelaterte spørsmål, relasjoner med andre mennesker, fremtid, karma, og valg i livet. Erfaring med bruk og tolkning av skandinaviske runer. Høy treffsikkerhet og meget gode intuitive evner.


Som veileder, er jeg opptatt av kvalitet og personlig tilnærming til hver av mine telefongjester. For dem som ønsker korte svar, kan jeg tilby en fullstendig veiledning, som ikke varer lengre enn noen minutter. Hvis din livssituasjon virkelig er komplisert, er jeg klar til å gjennomføre en dyp analyse av hvordan situasjonen faktisk er og hvordan den kommer til å utvikle seg. Jeg kan hjelpe deg med å gjennomarbeide en strategi for å løse problemet, sette hovedmål, dele den i små steg, og støtte deg mens du gjennomfører planen.


Som person blir jeg motivert av å ta frie valg, og jeg ønsker å motivere andre til å gjøre det samme. Står du foran et vanskelig valg, kan du kontakte meg for å få bedre forståelse av situasjonen som helhet, også for å analysere positive og negative sider ved mulige valgalternativer.


Jeg har stor interesse for psykologi og relasjoner mellom mennesker, og blir ofte kontaktet i forbindelse med kjærlighetsrelaterte spørsmål, også spørsmål som gjelder vennskap, bekjentskap, relasjoner med kolleger, familie, osv. Opplever du kjærlighets – eller vennskap drama, er jeg en riktig person å snakke med. Ingen problem er for lite til å snakke om, og ingen problem er for stort til å løses!


Velkommen til givende samtale på telefonnummer 829 95 663 (kr 26,00/min).
Nyhet! Du når meg også på 21 05 86 63 (26,90/min, kjøp ringeminutter via veiledertjenesten.no).