Andreas

Ønsker du å:
• Ta valg som er riktigere og sannere for deg?
• Realisere dine drømmer?
• Oppnå dypere kontakt med deg selv og andre?
• Styrke intuisjonen din?
• Trene din kommunikasjonsevne?
• Finne dypere mening i livet?

Andreas er en coach og terapeut med svært omfattende utdanning og opplæring både innenfor det alternative og det mer tradisjonelle. Han er erfaren med å jobbe med følelser og energi og har de siste ti årene hatt en daglig yoga-, energi- og meditasjons-praksis.


Andreas har følgende utdanning og opplæring innen arbeid med mennesker:
• Professional Counsellor Diploma fra Rhodes
Wellness College i Vancouver, Canada. (2-årig fulltids-utdannelse)
I USA, Canada og Australia har en counsellor omtrent samme funksjon som det en psykolog
har i Norge. Andreas er også utdannet coach fra samme institusjon.

Blant hans øvrige opplæring kan nevnes:
• Opplæring/mentoring fra en rekke anerkjente terapeuter, coacher og lærere i skjæringspunktet psykologi og spiritualitet
• Cultivating Emotional Balance Teacher
Training
• Osho Therapist Training


Velkommen til fin samtale på telefonnummer 829 95 668 (kr 26,00/min).


Nyhet! Du når meg også på 21 05 86 68 (26,90/min, kjøp ringeminutter via veiledertjenesten.no)