Ayla

829 95 397 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 86 97 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Ayla har mer enn 25 års fartstid på teletorget. Hun kan gi deg en dyp og oversiktlig analyse av din situasjon, og en dypere forståelse av hva du har av fremtidsutsikter. Basert på en innsikt i din fortid og nåtid kan hun med godhet løfte deg til et klarere ståsted, hvor vi i sannhet og visshet kommer frem til svar på det mest uforklarlige på din spesielle reise.


Ayla blir omtalt som treffsikker og klarsynt. Hun har mange faster kunder som kontakter henne når nye utfordringer dukker opp i deres livsvei. Enkelte benytter denne linjen til rent terapeutisk arbeide da de etter første samtale finner trygghet og åpner seg opp og forteller om opplevelser som de ellers ikke kan snakke om.


Her kan du lese mer om Ayla.