Jenny

829 95 017 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 86 17 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Jenny er her for deg!


Hun er fantastisk begavet og blir regnet som en av de beste på teletorget.


Jenny er synsk og overrasket sine omgivelser med sin sterke intuisjon helt fra barnsben av.


Du kan spørre Jenny om alt: kjærlighet, økonomi, arbeid etc.


DØGNÅPENT.