Inger Marie

Jeg har alltid vært en søkende person. Livet og mine valg, har ført meg til mange steder. Fra å lete etter svar i den ytre verden, der jeg lyttet til hva andre mente, så begynte jeg  å søke innover i mitt indre, og der fant jeg mange gjemte skatter; min egen sannhet om hvem jeg er. Jeg fant min indre kraft.

For å finne disse skattene i mitt indre, fikk jeg god hjelp av Indre Ro metoden, Healing og Orakelkortlesninger.

Dette førte til at jeg selv utdannet meg til Indre Ro terapeut og  utviklet meg som Healer. Startet i 2016 på Colette Baron Reid`s Oracle School. Det tok 1,5 år med daglig kortlegging før jeg var ferdig på skolen. Den første tiden jobbet vi bare med å lese oss selv. Den vanskeligste å lese,det er seg selv. Det ble mange sterke lesninger når vi begynte å lese hverandre.

Jeg elsker å jobbe med kortene og å hjelpe mennesker. Hadde i starten kortlegging som hobby med readinger for familie og venner. Da opplevde jeg å kanalisere. Det begynte bare å strømme på med informasjon og jeg VISSTE at denne informasjonen var riktig. Jeg har nå etter 15 år utviklet en sterk intuisjon som jeg stoler fullt på.

Det jeg har hjulpet folk mest med er å jobbe med Det indre barnet, Orakelkortlesing og Healing. Jeg har også utviklet min egen metode, der jeg bruker alt jeg har lært og alle mine erfaringer.(Guidet Indre Reise.)Kortene viser veien videre om en skulle stå "fast" underveis i behandlingen.

Fått mange tilbakemeldinger om at jeg er treffsikker og hjelper mange videre med sin indre bevissthet og med å åpne seg, slik at de kan ta imot det livet tilbyr dem.

Jeg tar deg og dine utfordringer på alvor og ønsker å hjelpe deg videre.

Jeg har selvsagt taushetsplikt.
Tar ikke rettsaker eller graviditeter.

Les mer om meg på min hjemmeside https://ditt-indre-skattekammer.business.site/?m=true

Ring meg gjerne på 829 95 168 (kr 26,00/min).