Annie

829 95 982 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 82 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Hei!

Jeg heter Annie. Har god intuisjon og tar raskt inn energier mennesker imellom. Informasjonen kommer til meg via bilder, sinnsstemninger, følelser og smerter i kroppen.For snart 20 år siden lærte jeg tarot av en gammel kone. Denne kunnskapen har gitt meg større forståelse og en dypere respekt for mennesker og situasjonen vi i dag har. I tillegg har jeg deltatt på meditasjonskurs, chakrakurs og studert NLP (Nevro lingvistisk programmering) - som omhandler kommunikasjon på flere nivå oss mennesker imellom.


Det er en gave å kunne veilede mennesker som opplever utfordringer i livet, med situasjoner som oppleves vanskelig og har satt dype spor. Det å kunne være til hjelp, å klare å snu en negativ situasjon om til noe positivt, samt å få gode tilbakemeldinger er en sann fryd! - Det inspirerer og motiverer meg til å fortsette jobben, som oppleves som svært viktig for de som trenger hjelp og støtte.


På linja får jeg spørsmål om mye og mangt. I all hovedsak går det mye i kjærlighet, økonomi og jobb.Dette er et lavterskeltilbud, ingenting er for dumt. Det du føler og det du lurer på, er reelt for deg og påvirker deg og livet ditt. Vi mennesker har en tendens til å grave oss ned i negative tankemønstre. Min jobb er å veilede deg og tankesettet ditt i positiv retning. For å komme i balanse er det viktig å forstå flere sider i en sak. Da står du MYE sterkere. Alt har en sammenheng.


Opplever du det er vanskelig å finne noen å snakke med, føler du behov for hjelp, da kan jeg gi deg veiledning og støtte. Slik at du klarer å finne en vei ut av situasjonen og få en større forståelse for hva som ligger til grunn.


Jeg gir veiledning i fastlåste situasjoner. Hjelper til å finne nye løsninger. Ikke alltid er svaret det du har forventet. Jeg snakker ingen etter munnen. Er alltid ærlig i det som kommer til meg av informasjon og det som kommer opp i kortene. Kortene forteller i første omgang hvilke muligheter som ligger foran deg. Det endelige utfallet bør komme fra hjertet ditt. Det er viktig å se livet med kjærlighet for øyet.


Har mange faste kunder med svært gode tilbakemeldinger.
Husk, du har alt det du trenger i deg for å løse utfordringene som ligger foran.
Et ordtak sier: Det er i motbakke det går oppover!


Beste hilsen Annie.