Wenche T.

829 95 934 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 86 93 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Wenche T. er kjent for sin ærlighet og stil innenfor tarotens kunstverden.


Hun evner å ta inn din personlighet, hvordan du tenker og hun møter deg der du står og hjelper deg til å se dine egne muligheter og kvalifikasjoner.

Tarot er blitt hennes varemerke, som hun bruker for å koble seg på en deg eller en hendelse.
Kjærlighet er hennes sterke side, men hun er også dyktig til å se andre situasjoner i livet. Prøv!
Wenche T. er en livlig dame full av humor og livsmot.
Glede og sorg går hånd i hånd, og akkurat slik skal det være for å få en balanse i livet.
Wenche T. er en flott samtaleterapeut, som kommer med veiledning basert på hvert enkelt menneskes behov.

Les mer på www.spaakort.no