Birgitte

829 95 934 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 86 93 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Birgitte er en godt voksen dame fra Nord Norge.
Hun har over 40 års erfaring og startet på teletorget allerede i 1992.

Hun er konkret og ser din kjærlighet, økonomi, m.m.

Birgitte kanaliserer, får inn meldinger fra den andre siden og bruker bordkort som hjelpemiddel.

Ærlighet står høyt hos Birgitte, og hun har mange faste kunder, som gir henne meget gode tilbakemeldinger!

Kjent for oppfylte spådommer!

Velkommen til en fin samtale.
Mer informasjon på spåkort.no