Tommy

829 95 258 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

Jeg var født med min kunnskap, men det tok lang tid før jeg forsto hva jeg kunne.
Som liten fikk jeg derfor ofte høre at jeg hadde livlig fantasi.
Mange ganger så jeg hva som skulle hende, men i starten trodde jeg ikke på alt jeg så for meg før jeg fikk bevis.
Slik var det i min oppvekst. Nå har jeg blitt eldre og forstår at jeg har fått en gave.

I dag kan jeg se hva som hendte i fortiden, hva som skjer nå, og hva som kommer til å skje i fremtiden.
Dette benytter jeg som verktøy for å hjelpe mennesker til å finne riktig vei i livet.
Å veilede, finne, sette meg inn i situasjoner, og hjelpe mennesker i ulike livssituasjoner er en del av mitt liv.
Jeg har kontakt med de på den andre siden og synes det er veldig interessant å formidle deres budskap til de berørte personene.
Jeg veileder personer fra andre verdensdeler. Et av medlemmene i KISS var den første som fikk meg til virkelig å innse min treffsikkerhet etter at han hadde oppsøkt meg en kveld for noen å siden. Det fikk meg til å satse på dette helhjertet.

I dag jobber jeg derfor kun med å hjelpe mennesker, da jeg ser det som min plikt å dele min gave med ande.
Jeg har selvsagt taushetsplikt og gir kun ærlige svar.


Les mer om Tommy på www.mediumtommy.se