Anna

829 95 959 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 99 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Anna er i 80 årene. Hennes evner stammer fra italienske Sicilia. Annas familie har lang tradisjon for sannsiging, og hun bruker kun sine evner. Hun ser raskt din livssituasjon, og etter få spørsmål mottar hun bilder og symboler ovenifra.


Du vil få en personlig og sterk opplevelse fra Anna. Hun er helt spesiell og vil gi deg sin unike tolkning.