Rose

829 95 303 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 03 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

FORTID - NÅTID - FREMTID

Mine evner startet da jeg var i 3-4 års alderen og hadde såkalte imaginære venner. Det var også på denne tiden jeg så min skytsengel for første gang. På den tiden snakket man ikke om slike temaer, og jeg hadde mange blokkeringer.
Med hard jobbing og selvutviklingskurs i mange år, har det løsnet. Det har vært tøft, samtidig som det har vært svært lærerikt og givende.

Med min bakgrunn og mine evner forstod jeg at det er meningen at jeg skal hjelpe andre med selvutvikling, løsrive seg fra fastlåste mønstre og situasjoner og være en god lytter.

Jeg har erfaring, helt fra tenårene, med Tarot, og har arbeidet profesjonelt både i Sverige og Norge i mer enn 20 år. I tillegg til at jeg har følt, sett og lært kortene selv har jeg også gått kurs med Anna-Lena Wikstrøm i intuitiv tarot og hos Ylva Trollstierna med fordypning i tarot. Har også gått kurs og utfører Munay-Ki Healing (healing fra Peru), i tillegg til at jeg holder på med Automatskrift, er i kontakt med åndeverdenen m.m.

Det er viktig for meg å følge etiske regler og jeg har taushetsplikt. Ser ikke sykdom og død.
Du får automatisk healing, under samtale, samtidig som jeg kanaliserer.


Besøk meg på facebook: https://www.facebook.com/Rosemedium65