Nina

829 95 248 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 48 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Jeg heter Nina Stokkvik Throndsen og har jobbet som livsveileder siden 1989.

Gjennom klarsyn og forståelse søker jeg å finne svar på dine spørsmål. Videre kontakter jeg din høyeste bevissthet og dine åndelige hjelpere. Kanskje ligger det hindringer i ett av dine tidligere liv? Ved å avsløre hindrene (få dem fra underbevisstheten til dagsbevisstheten) kan det være lettere å håndtere dem og komme videre. Dette kan igjen føre til at du når det du søker i dette livet. Jeg hjelper deg også til å se mulighetene i valg som du står ovenfor.

Nina har vært omtalt i Allers, KK, Alternativt Nettverk(Visjon), Medium, radio og TV. Videre har hun bl.a. laget en regresjons-CD, som er solgt gjennom Energica. Kurs er holdt i regresjon, meditasjon og selvutvikling – både i Norge, Spania og Italia. Hun har også jobbet på messer i Norge og England.