Mia Mathilde

829 95 126 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 86 26 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Jeg gir deg klare svar!


«Når du forandrer måten du betrakter ting på, så vil tingene du betrakter også forandre seg...»

- Wayne Dyer -

Er seriøsitet, kvalitet og oppriktighet, viktige verdier for deg?
Er du like opptatt av at taushetsplikten ivaretas, som meg?
Trenger du gode råd, ett fornuftig sinn, direkte tale, og klare svar?
Kanskje jeg er rette personen å spørre da?

Jeg har vært på teletorg siden 2007. Jeg har mange faste kunder, og får daglig mange gode tilbakemeldinger på det jeg ser.

Jeg bruker kun klarsynet mitt når jeg ser for deg.

Jeg gir livsveiledning/ rådgivning innenfor hva enn du har på hjertet.
Det kan gi deg en større forståelse av deg selv, dine omstendigheter, og de valg du står ovenfor.
Får du ett større og bedre overblikk over din situasjon, blir det enklere å velge det riktige for deg.

Trenger du en profesjonell venn og personlig rådgiver, så er jeg her for deg ♥

- Mia Mathilde -
        ♥ ♥ ♥

Portrettintervju av Mia Mathilde i Medium: Stress ned og pust med magen: Du må leve ut din egen sannhet!