Marja

En kompetent og erfaren rådgiver, sparringspartner og sjelesørger. Du vil føle deg trygg, når du prater med Marja, for hun har en underliggende intuisjon og kraft, som hjelper deg til egne veivalg.

Marja ser deg, er god til å lytte og er der for deg!

Med utdannelse som samtaleterapeut og mange års erfaring innen psykisk helsevern, bidrar det til at hun kan gi deg den sannfulle veiledningen du leter etter.

«Ærlighet varer lengst», er hennes motto.

Du er hjertelig velkommen til en tillitsfull samtale med Marja på telefon 820 95 977 (kr 26,00/min).