Angelique

829 95 078 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

Angelique ønsker den en varm velkomst til en av de fremste mediale linjene. Hos Angelique møter du treffsikre tolkere av tarot, som benytter sin intuisjon sammen med redskap tarotkort, pendel runer og åndekontakt.
Hos Angelique vil dine spørsmål bli behandlet og besvart på en seriøs måte, og vi har selvsagt full taushetsplikt.